Aanmelden voor de wachtlijst

Wachtlijst

Door de grote belangstelling voor onze school hanteren wij op dit moment een wachtlijst voor alle groepen.

Omdat het kan voorkomen dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Vult u daarvoor onderstaand formulier in. De aanmelddatum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst. Wij hanteren geen voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan (bijvoorbeeld woonachtig in Nobelhorst en/of broertjes of zusjes al ingeschreven).

Alle groepen zullen in de loop van het jaar groeien. Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat. 

Om de contacten in de school te beperken zijn onze kennismakingsbijeenkomsten en individuele gesprekken tot augustus 2020 afgezegd. 

 
1 Begin 2 Voltooid