Contactmomenten

Oudercontact:

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten tussen school en ouders:

  • Start schooljaar in september: algemene informatieavond, de leerkrachten geven uitleg over het komende schooljaar. Deze zal op 29 september zijn.
  • Coachingsgesprekken: Er worden om de 6 tot 8 weken `coachgesprekken` gevoerd met kind, ouder en leerkracht.Tijdens deze gesprekken wordt de afgelopen periode van zes weken besproken. Welke doelen zijn n.a.v. het vorige gesprek behaald? Wat zijn de stimulerende en belemmerende factoren? Hoe leert de leerling het beste en wat heeft hij/zij daar voor nodig? Tevens worden de toets scores besproken en worden er samen nieuwe  doelen voor de volgende periode vastgesteld, waarna ouders en de leerling  instructies/workshops kunnen gaan inplannen voor de komende periode. Uiteraard kunt u tussendoor contact hebben met de leerkracht. Korte vragen of mededelingen kunt u stellen voor of na schooltijd. U kunt ook een afspraak maken met de leerkracht. 

De leerkracht nodigt u uit voor een extra gesprek wanneer daar aanleiding voor is. Daarnaast stuurt de leerkracht regelmatig informatie via digiDUIF om u te informeren over de groep of over uw kind. Belangrijke informatie over de school krijgt u via de nieuwsbrief, die via digiDUIF wordt verstuurd.