Maatwerk

Een van onze sterren is onderwijs op maat. 

Een gepersonaliseerde leer-reis voor ieder kind met behulp van ICT.

Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het kind leert. Dit vraagt van leerkrachten en pedagogisch medewerkers empathie, belangstelling voor de leerling en verwondering over het unieke van ieder individu. Uitgaan van verschillen in plaats van omgaan met verschillen. Elk mens is ergens goed in en het is de kunst om dat te ontdekken.

Uitgaan van verschillen houdt in dat we een kind echt zien als een uniek wezen in ontwikkeling. Elk mens is ergens goed in en het is de kunst om dat te ontdekken. De innerlijke kracht wordt dan aangesproken en talenten en kwaliteiten worden versterkt. Door een kind op maat onderwijs en begeleiding te bieden, is het beter in staat zich te ontwikkelen tot een voor hem of haar optimaal niveau. De samenleving en de omgeving van kinderen verandert. Het is noodzakelijk om in de leeromgeving van kinderen aan te sluiten bij die veranderingen. De toepassing van ICT in het dagelijks leven van kinderen is daarbij het meest in het oog springend. De Sterrenschool  wil aansluiten bij deze ontwikkeling. Door gebruik te maken van E-learning en ICT wordt een digitale leeromgeving gecreëerd, waardoor het onderwijs steeds meer maatwerk wordt met voor elk kind een eigen leerroute. Dit betekent niet dat kinderen individueel onderwijs krijgen, kinderen ontwikkelen zich binnen verschillende stamgroepen waarbij het leren samenwerken en ontdekkend leren een plek krijgen. Bindende elementen zijn respect voor elkaar en de omgeving. In een driehoeksverhouding tussen kind, ouder en coach wordt het kind geholpen om zijn doelen te behalen en talenten te ontwikkelen. Digitaal leermateriaal ondersteunt  een rijke leeromgeving  die aansluit bij de leef- en leefwereld van kinderen.