Onze school

Sterrenschool Het Universum werkt met verschillende stamgroepen binnen het basisonderwijs. Vanaf groep 3 zijn leerlingen  ingedeeld in stamgroepen middenbouw en stamgroepen bovenbouw.  Elke leerling heeft zijn/haar eigen coach. Dit is in de meeste gevallen de leerkracht die lesgeeft aan de stamgroep  van de leerling.

Onderbouw:

Peuter/kleutergroep.

Door de start van de peuter- en kleutergroep wordt meegegaan met de ontwikkelingen die landelijk ingevoerd worden. Op dit moment heeft de voorschoolse periode van kinderen veel aandacht. De peuter/kleutergroep is bedoeld om kinderen van 2 tot 4 jaar alvast kennis te laten maken met het leren op school. De kinderen worden op een evenwichtige manier bij bepaalde activiteiten samengevoegd. Dit betekent dat op de peuter- en kleutergroep een vaste pedagogisch medewerkster en een leerkracht staat. De kinderen zijn niet de gehele dag samen. Tijdens werkmomenten worden de werkgroepen die passen bij de taak/opdracht, samen gesteld. In het pedagogisch werkplan van Sterrenrijk wordt dit nader toegelicht.

Groep 1-2

Wij kijken naar de kinderen en proberen ons onderwijs af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen worden dus niet ingedeeld in groep 1 of 2. De kinderen leren o.a. door samen te spelen in de verschillende hoeken, zoals de leeshoek, taal/schrijfhoek, bouw- en constructiehoek,  de poppenhoek, de zand- en waterhoek, de teken- en schilderhoek, de knutselhoek, de computerhoek, de rekenhoek, de woordenschathoek, de spelletjes- en puzzelhoek. Dit gebeurt aan de hand van een thema die aansluit bij de thema´s van de midden/bovenbouw

Middenbouw

In de middenbouw zitten de kinderen die binnen het traditioneel onderwijs  in de groepen 3, 4 en 5 zouden zitten. Deze kinderen zitten nu samen in een stamgroep. De workshops/lessen worden op verschillende niveaus aangeboden. De kinderen kunnen doormiddel van een kiessysteem op hun iPad de juiste instructie/ workshop kiezen die past bij hun leervragen. Dit doen de kinderen in samenwerking met hun ouders en coach.

Bovenbouw:

In de bovenbouw zitten de kinderen die binnen het traditioneel onderwijs in de groepen 6,7 en 8 zouden zitten. Deze kinderen zitten nu samen in een stamgroep. De workshops/lessen worden op verschillende niveaus aangeboden. De kinderen kunnen door middel van een kiessysteem op hun iPad de juiste workshop kiezen. Dit doen de kinderen in samenwerking met hun ouders en coach.