Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elke school ontvangt een bedrag per leerling per jaar van de overheid om methodes, leerkrachten, schoolgebouw en andere onderwijs gerelateerde zaken van te betalen. Omdat wij bijvoorbeeld ook feesten (Sint en Kerst) willen vieren en excursies willen ondernemen, vragen wij van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage.

Dit geld wordt dus gebruikt om alle extra´s van te bekostigen zoals:

Sinterklaasfeest (cadeautjes, aankleding, drinken, pepernoten, Sinterklaas en Pietenpakken etc.)
Kerst (aankleding van de school, tafelkleden en servetten, kerstbomen en versiering etc.)
Pasen (diverse paasattributen, activiteiten rondom Pasen).
Thema afsluiting.
Sportactiviteiten.
Excursies en voorstellingen, kunst en cultuur.
Bibliotheek (aanschaf boeken, aankleding Bibliotheek, activiteiten)

Vorig jaar hebben wij door uw bijdrage diverse extra activiteiten kunnen organiseren!
Wij waarderen het dan ook zeer wanneer u deze bijdrage wilt betalen. Zo kunnen wij ook dit schooljaar voor de kinderen nog fijner en uitdagender maken.

Schooluitje/reisje en schoolkamp
Dit jaar organiseren wij een schoolkamp voor de kinderen van niveau groep 7 Saturnus en niveau groep 7 en 8 Jupiter. Hiervoor is een aparte nota verstuurd naar de ouders van de kinderen van deze groepen.
Voor de kinderen in de overige groepen organiseren wij een schooluitje/reisje. Dit uitje heeft een educatief karakter en sluit aan bij de visie van onze school. De kosten hiervoor zijn €35,- per kind. Hiervan wordt de entree en de bus/ benzinekosten betaald.

Betaling
U kunt ervoor kiezen om het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage en van het schooluitje/reisje in zijn geheel te betalen of in termijnen. Ook is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor kunt contact op nemen met de directie. Doet u dit alstublieft zo snel mogelijk, uiterlijk voor 20 oktober a.s. Het bedrag voor de ouderbijdrage is minimaal 50,- voor het 1e kind, 40 euro voor het 2e kind en 25 euro voor het 3e kind. Voor de kinderen die na januari op school komen is het de helft van deze bedragen. 

U kunt per bank of eventueel contant betalen: (let op de iPad betalingen gaan naar een ander rekeningnummer)
Per Bank: NL78 INGB 0007 5261 07 t.n.v. ABVO betreft OR Universum, onder vermelding van naam en groep van uw kind.
Contant: Het bedrag contant (liefst gepast) betalen op maandag, dinsdag of donderdag bij de administratie. 

Wij gaan ervan uit dat wanneer er geen ouderbijdrage wordt betaald (in 1x of termijnen) u geen bijdrage wilt geven voor de ouderraad. Uw kind kan dan helaas niet deelnemen aan activiteiten die bekostigd worden vanuit de ouderbijdrage. Wel zal uw kind op school verwacht worden. Ook voor het schooluitje/reisje en het kamp geldt dat, als er niet betaald wordt, of er geen regeling is getroffen, uw kind die dag (en) op school wordt verwacht en hij/zij niet kan deelnemen aan dit evenement.