Samen

Samen:

Bindende elementen in het onderwijs zijn respect voor elkaar en de omgeving. In een driehoeksverhouding tussen kind, ouder en coach wordt het kind geholpen om zijn doelen te behalen en talenten te ontwikkelen. Om de 6 tot 8 weken worden 'driehoekgesprekken' gevoerd met kind, ouder en coach. Ook wordt er nauw samengewerkt tussen de school en kinderopvang (dagopvang met peuterwerk en buitenschoolse opvang) die in het gebouw gevestigd wordt. Binnen één team wordt vanuit dezelfde thema´s onderwijs en kinderopvang geboden met veel aandacht voor kunst en cultuur, sport en recreatie en betekenisvol leren.