Sterrenschool Het Universum

Door de grote belangstelling is er voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren geen plek meer voor nieuwe leerlingen.

Wij hanteren een wachtlijst voor alle groepen. 

U kunt uw kind via de mail aanmelden voor de wachtlijst.
Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een informatieochtend.