Aanmeldformulier

Aanmelden voor een informatieochtend


Door de grote belangstelling is er voor het lopende schooljaar én de komende 2 schooljaren geen plek meer voor nieuwe leerlingen.

De informatieochtend is voor ouders van kinderen geboren na november 2019.

Wij hanteren een wachtlijst voor alle groepen. 
U kunt uw kind via de mail aanmelden voor de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt.

Als uw kind geboren is na november 2018 kunt u zich aanmelden voor een informatieochtend.

Stap 1 meld u hier aan voor een van onze informatie ochtenden.
Stap 2 Informatieronde + rondleiding tijdens schooluren, aanmeldformulier mee naar huis
Stap 3 Aanmeldformulier indienen.
Stap 4 Het Universum vraagt informatie op bij de (voor)school van herkomst. 
Stap 5 Intern begeleider neemt contact met u op voor een intakegesprek.
Stap 6 U ontvangt een bevestiging van inschrijving of een advies voor een andere plek.