Plaatsing op de belangstellingslijst

wachtlijst bijgewerkt op 25-02-2024

Het Universum is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot 17 groepen. Vanwege de grote belangstelling werken wij voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren met een belangstellingslijst.

Er zijn voor VOLGEND schooljaar nog enkele plekken beschikbaar voor kinderen de groepen 2, 5 en 6 die nog nog géén plek hebben op een school in de wijk. Als u wilt overstappen van school gelden hier regels voor. Deze regels kunt u nalezen in de overstapprocedure.
Het uitgangspunt hierbij is of Het Universum een passende plek kan bieden. 
LET OP dit is dus geen garantie op plaatsing.

Voor een plek op de belangstellingslijst vult u bijgaand formulier in. Aangemelde leerlingen worden op volgorde van binnenkomst ingedeeld in het betreffende leerjaar. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en inschrijving. 

Bij de toelatingsvolgorde van de wachtlijst gelden de volgende criteria:
• Allereerst worden alle kinderen geplaatst van wie een oudere broer of zus op de school staat ingeschreven;
• Vervolgens worden de kinderen geplaatst op volgorde van de datum van aanmelding.

De schoolleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorg- en/of ondersteuningsbehoefte. 

Wij kunnen geen uitspraken doen over de plaats op de belangstellingslijst.

Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat.