Plaatsing op de wachtlijst

wachtlijst bijgewerkt op 25-9-2029

Het Universum is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot 17 groepen. Vanwege de grote belangstelling werken wij voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren met een wachtlijst voor een aantal groepen.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor kinderen de groepen 2, 5 en 6 die nog nog géén plek hebben op een school in de wijk. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier.

Voor een plek op de wachtlijst vult u bijgaand formulier in. Aangemelde leerlingen worden op volgorde van binnenkomst ingedeeld in het betreffende leerjaar. De administratie van de school bevestigd per e-mail en deelt de ouders/verzorgers mee of het kind wel of niet op de voorlopige wachtlijst zal worden geplaatst en gaat vergezeld van een advies voor plaatsing op de wachtlijst of plaatsing op een andere basisschool. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en inschrijving. 

Bij de toelatingsvolgorde van de wachtlijst gelden de volgende criteria:
• Allereerst worden alle kinderen geplaatst van wie een oudere broer of zus op de school staat ingeschreven;
• Vervolgens worden de kinderen geplaatst op volgorde van de datum van aanmelding.

De schoolleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorg- en/of ondersteuningsbehoefte. 

Wij kunnen geen uitspraken doen over de plaats op de wachtlijst.

Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat.