Privacy beleid op school, goed omgaan met privacy

Op onze school hechten we grote waarde aan privacy en veiligheid. Daarom vinden wij het een verplichting om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met alle persoonsgegevens die we verwerken. Elke medewerker en leerling moet er van uit kunnen gaan dat dit zorgvuldig gebeurt.

Veilig en zorgvuldig

Om veilig en zorgvuldig te werken hebben wij maatregelen getroffen. De schooladministratie systemen zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat de leerling-gegevens daar veilig in verwerkt kunnen worden. Hierover zijn afspraken gemaakt met de leveranciers. Dit geldt ook voor de educatieve software waarmee wordt gewerkt. Onze computersystemen zijn beveiligd met verschillende technische maatregelen. Daarnaast hebben we regels opgesteld voor het gebruik en aanschaf van ICT middelen en software.

Gebruik beeldmateriaal

Wij gebruiken beeldmateriaal  van leerlingen, maar alleen als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Er wordt geen beeldmateriaal gebruikt waardoor leerlingen nadelige gevolgen kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Het geven van toestemming kunt u doen via Social Schools. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden door een andere keuze te maken via het ouderportal.

Voor het opleiden van leerkrachten of het begeleiden van leerlingen kan het zijn dat er opnames worden gemaakt tijdens de les. Dit gaat altijd in overleg met de betrokken leerkracht in opleiding of de betrokken ouders en hun kind. Voor deze opnames hoeven wij verder niet om toestemming te vragen omdat dit een gerechtvaardigd belang dient. Het beeldmateriaal van deze opnames is alleen beschikbaar voor intern gebruik binnen de school met de direct betrokkenen en wordt niet verder verspreid. Het beeldmateriaal wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel.

Het is leerlingen en ouders niet toegestaan om zonder toestemming beeldmateriaal van (online) lessen op te nemen en te verspreiden.

Meer informatie over privacy kunt u vinden in de privacystatement van onze koepelstichting de Almeerse Scholen Groep.

Heeft u nog vragen over de omgang met persoonsgegevens dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@asg.nl