Er is zoveel te ontdekken

Samenwerking

Leerlingenraad
De mening van de leerlingen doet er toe. En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Daarom is de leerlingenraad opgericht. Kinderen van bovenbouwgroepen kunnen gekozen worden voor de leerlingenraad. Leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.

  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.

Collage
Collage biedt een overzichtelijk en gevarieerd aanbod, waaronder educatieve projecten, workshops, excursies in en buiten Almere met de bus, museumbezoek en rondleidingen, digitale lessen, kunstenaars in de klas en voorstellingen. Hieruit stellen wij een programma  samen  waardoor leerlingen tijdens hun schooltijd in aanraking komen met een breed aanbod van kunst en cultuur. Collage-Almere is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van de gemeente en met steun van alle schoolbesturen in Almere, uitvoering geeft aan het kunst- en cultuuronderwijs in Almere.

Stad & Natuur
We werken actief samen met Stad & Natuur. Zij verzorgen diverse activiteiten, op het gebied van natuur, planten, dieren, biologie, voeding, boerderijeducatie en duurzaamheid. Dit kan zowel op school als op locatie plaats vinden.

Jeugd Sport- en Cultuurfonds
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen zij de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. De vakdocenten gymnastiek zijn de contactpersonen voor het fonds. Meer informatie kunt u vinden op de website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/.

Campus Nobelhorst
Campus Nobelhorst is een samenwerking tussen basisscholen De Verwondering, Het Universum en Kinderopvang Sterrenrijk. Drie organisaties, één Campus! Door school, opvang, gezin en buurt samen te brengen, bouwen we gezamenlijk aan een leefwereld waarin de kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen.
De Campus biedt ouders de mogelijkheid te kiezen voor een organisatie waarbij opvang en onderwijs op een evenwichtige manier samen komen en waar de doorgaande lijn de rode draad vormt.
De organisaties hebben allen hun eigen identiteit. De scholen hebben verschillende onderwijsconcepten. Er is voor de ouders van ons voedingsgebied daarom iets te kiezen.
Meer informatie kunt u vinden op: https://campusnobelhorst.nl/.

Sterrenrijk KDV
KDV Sterrenrijk biedt dagopvang (0-4 jaar), peuterplusgroep (2,5-4 jaar) en Buitenschoolse opvang

Dagopvang
Bij kinderopvang Sterrenrijk worden kinderen tussen de 10 weken en 4 jaar opgevangen. Ouders hebben de mogelijkheid de kinderen vanaf 07.00 uur tot 19.00 onder te brengen in een veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers. De dagopvang wordt aangeboden op onze hoofdlocatie aan de Richard Feynmanstraat 3.

Peuterplusgroep
Om ervoor te zorgen dat kinderen zo fijn mogelijk doorstromen naar het basisonderwijs, kunnen ze instromen in de peuterplusgroep. Dit is een groep voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar en gevestigd in het Universum. In deze groepen werken de kinderen volgens het dagritme van de school. De kinderen werken met hetzelfde thema of sociaal culturele praktijk. Tijdens clustermomenten is het mogelijk dat de kinderen alvast kennis maken met de leerlingen van school. Zo leren zij langzaam de leerkrachten, het schoolgebouw en de leerlingen kennen. 

Buitenschoolse opvang (BSO)
Bij onze buitenschoolse opvang worden kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar opgevangen. De voorschoolse opvang is van 7.00 uur tot 8.30 uur en de naschoolse opvang van 14.00 tot 19.00 uur. Tijdens studie- of vakantiedagen is het voor ouders mogelijk de kinderen de gehele dag onder te brengen van 7.00 tot 19.00 uur. De opvang vindt plaats in een compleet ingericht pand waar onderwijs en vrije tijd samen komen.
Een gevarieerd aanbod, de workshops van Kleur in Cultuur, de gymlessen en natuurbeleving staan centraal in het dagprogramma. Natuurbeleving vinden wij zeer belangrijk en vanuit dit oogpunt organiseren wij dagelijks activiteiten buiten in de natuur. Wij vinden de natuur bij uitstek de omgeving  voor kinderen om te ontspannen, te ontdekken, te leren en te verwonderen. Elke vakantie wordt er een uitdagend vakantieprogramma opgesteld. Het programma zit , “bomvol” leuke activiteiten en uitstapjes!

Voor vragen kunt u gemakkelijk contact opnemen met ons op het email adres: administratie@kinderopvangsterrenrijk.nl
Inschrijven of een afspraak maken kan via de website www.kinderopvangsterrenrijk.nl

Passend onderwijs
Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De meeste kinderen doen het prima op school en hebben voldoende aan de basisondersteuning. Soms is er echter meer nodig, bijvoorbeeld vanwege het leren, bij gedragsproblemen, spraak-taal of iets anders. Sommigen hebben juist extra uitdaging nodig, zoals hoogbegaafde kinderen.  Er zijn veel variaties van extra ondersteuning mogelijk: van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. .De school kijkt altijd of we zelf passende extra ondersteuning kunnen geven. In sommige situaties hebben wij hierbij extra ondersteuning nodig of blijkt dat een kind iets anders nodig heeft dan we kunnen bieden. In overleg met ouders werken we dan samen met Passend Onderwijs Almere. Het doel van passend onderwijs is om de juiste extra ondersteuning zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij het kind te organiseren. Op de eigen school of, als deze niet de juiste extra ondersteuning kan bieden, op een andere reguliere school of in een stedelijke voorziening (speciaal onderwijs).
Meer informatie over Passen Onderwijs kunt u vinden op de website: https://passendonderwijs-almere.nl/