Contactmomenten

Wij vinden het heel belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Er worden regelmatig informatieochtenden/avonden georganiseerd. De avonden kunnen over verschillende onderwerpen gaan.  

Drie wekelijks ontvangen ouders een nieuwsbrief via Social Schools. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u een inlogcode om u aan te melden in Social schools. De Nieuwsbrief verschijnt om de drie weken en bestaat uit de actuele kalender, belangrijke mededelingen en verslagen en foto’s van de afgelopen periode. Regelmatig leveren de kinderen ook stukjes aan. Ook geven wij soms tips over leuke uitstapjes of verwijzingen naar interessante websites. De nieuwsbrief verschijnt digitaal en wordt naar de ouders verzonden en is tevens op de website terug te lezen.

Informatie bijeenkomsten
Ieder schooljaar organiseren wij een algemene ouderavond en verschillende inhoudelijke informatieochtenden. De algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar heeft  een informatief karakter over onderwijs en opvoeding. Wij proberen de onderwerpen zoveel mogelijk te variëren, zodat er altijd iets interessants te halen is.

Coachgesprekken
Er worden minimaal 4 maal per jaar “coachgesprekken” gevoerd met kind, ouder en coach (leerkracht). Tijdens deze gesprekken wordt de afgelopen periode besproken.

  • Hoe gaat het met de leerling in de groep?
  • Welke doelen zijn n.a.v. het vorige gesprek behaald?
  • Wat zijn de stimulerende en belemmerende factoren?
  • Hoe leert de leerling het beste en wat heeft hij/zij daarvoor nodig?

Tevens worden de toets-scores besproken en er worden samen nieuwe doelen voor de volgende periode vastgesteld. De ontwikkeling van elke leerling wordt samengevat en vastgelegd in het leerlingprofiel (een uitgebreid document dat tevens het rapport is).

Het leerlingprofiel wordt tijdens het gesprek besproken, eventueel aangevuld, en digitaal verstuurd. Van ouders wordt verwacht dat zij zich inschrijven voor de coachgesprekken. De gesprekken staan gepland in september, eind november/begin december, eind maart/begin april en eind juni/begin juli. Mocht er geen geschikt tijdstip aangeboden worden, dan kunt u in overleg met de leerkracht(en) een andere afspraak maken.