Protocol gebruik Chromebook of iPad

Op Het Universum bieden we een eigentijdse leeromgeving die is afgestemd op de behoeften van onze leerlingen. Als onderdeel van ons streven naar digitaal leren en de integratie van technologie in het onderwijs, verstrekken we Chromebooks en iPads aan onze leerlingen voor gebruik op school.

Het gebruik van deze apparaten biedt onze leerlingen de mogelijkheid om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, toegang te krijgen tot educatieve bronnen en samen te werken aan projecten en opdrachten. Het is belangrijk dat we als school en ouders samenwerken om ervoor te zorgen dat deze apparaten op een verantwoorde en veilige manier worden gebruikt.


Gebruik en Aansprakelijkheid van Chromebooks en iPads op Het Universum

  1. Verantwoordelijkheid: De Chromebooks en iPads blijven eigendom van Het Universum en worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om zorgvuldig met het apparaat om te gaan en het te gebruiken volgens de instructies van de school.
  2. Gebruik op school: De apparaten zijn bedoeld voor educatieve doeleinden en worden enkel op school gebruikt. De leerlingen moeten de apparaten in goede staat houden en beschermen tegen schade, verlies of diefstal.
  3. Internetgebruik: Het internetgebruik op de apparaten is beperkt tot educatieve doeleinden en onder begeleiding van de docenten. Leerlingen dienen zich te houden aan de geldende gedragsregels en afspraken voor internetgebruik op school.
  4. Persoonlijk gebruik: Het gebruik van de apparaten voor persoonlijke doeleinden, is alleen toegestaan tijdens aangewezen momenten en met toestemming van de docenten.
  5. Software en applicaties: Leerlingen dienen de geïnstalleerde software en applicaties op de apparaten te respecteren en geen ongeautoriseerde wijzigingen aan te brengen.
  6. Schade, verlies of diefstal: In geval van schade, verlies of diefstal van het apparaat, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de school. Eventuele kosten die voortvloeien uit schade, verlies of diefstal worden in rekening gebracht bij ouder/verzorger van de leerling.
  7. Veiligheid en privacy: Het Universum neemt de privacy en veiligheid van leerlingen serieus. We nemen passende maatregelen om de persoonlijke gegevens van leerlingen te beschermen en zorgen voor een veilige internetomgeving. We verwachten ook dat leerlingen zich bewust zijn van hun online gedrag en geen persoonlijke informatie delen zonder toestemming.
  8. Toewijzing van apparaten: Bij Het Universum krijgt elke leerling een specifieke Chromebook/ iPad toegewezen aan het begin van zijn/haar schoolcarrière. Het is belangrijk op te merken dat de leerling gedurende zijn/haar hele schooltijd verantwoordelijk blijft voor dezelfde Chromebook. We moedigen leerlingen aan om zorgvuldig om te gaan met hun toegewezen Chromebook en ervoor te zorgen dat deze goed wordt onderhouden.

Door het gebruik van de Chromebooks en iPads op Het Universum, erkennen leerlingen en ouders/verzorgers deze richtlijnen en aansprakelijkheidsinformatie. Samen streven we naar een veilige en stimulerende digitale leeromgeving.

Mocht u vragen hebben over het gebruik en de aansprakelijkheid van de Chromebooks en iPads, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.

Het Universum