Financiën

Voor alle financiële zaken werken wij met WIS Collect
Met WIS Collect kunnen ouders eenvoudig de schoolkosten van hun kind(eren) betalen. Daarnaast is er duidelijk overzicht van betalingen die al gedaan zijn of kosten die nog open staan. U krijgt via de ouderapp een link om in te loggen op uw betaalomgeving. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de administratie.

iPad/ Chromebook
Op het Universum wordt met iPads en met Chromebooks gewerkt.
De kinderen van leerjaar 3-4-5 werken met een iPad. Ieder kind werkt op zijn/haar eigen iPad. Het Universum heeft, in het kader van het volgen van onderwijs op het Universum besloten, om aan de ouders van leerlingen een iPad in huurkoop aan te bieden. Dit is alleen mogelijk als het kind als leerling ingeschreven staat op het Universum. De iPad blijft in beheer van de school. Dit betekent dat er alleen door school educatieve software of apps op kunnen worden geïnstalleerd. De iPad kan pas mee naar huis genomen worden als er een overeenkomst is ondertekend door de ouders en de school. 

De kinderen van leerjaar 6-7-8 werken zowel op de iPad als op een chromebook. Voor de iPad gelden de afspraken zoals hierboven. De chromebooks blijven op school brengen geen eigen bijdrage met zich mee.

Schoolreisje en schoolkamp - bijdrage

Dit jaar organiseren wij een schoolkamp voor de kinderen van niveau groep 8. Hiervoor wordt een aparte nota verstuurd naar de ouders van de kinderen van deze groepen. Voor de kinderen in de overige groepen organiseren wij een schooluitje/reisje. Dit uitje heeft een educatief karakter en sluit aan bij de visie van onze school. De kosten hiervoor zijn € 35 per kind. Hiervan wordt de entree en de bus/ benzinekosten betaald.

Ouderbijdrage
Elke school ontvangt een bedrag per leerling per jaar van de overheid om methodes, leerkrachten, schoolgebouw en andere onderwijs gerelateerde zaken van te betalen.  Omdat wij bijvoorbeeld ook feesten (Sint en Kerst) willen vieren en excursies willen ondernemen, vragen wij van alle ouders een  vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt dus gebruikt om alle extra´s van te bekostigen zoals:

  • Sinterklaasfeest (cadeautjes, aankleding, drinken, pepernoten, Sinterklaas en Pietenpakken etc.)
  • Kerst (aankleding van de school, tafelkleden en servetten,  kerstbomen en versiering etc.)
  • Pasen (diverse paasattributen, activiteiten rondom Pasen).
  • Thema afsluiting.
  • Sportactiviteiten.
  • Excursies en voorstellingen, kunst en cultuur.
  • Bibliotheek (aanschaf  boeken, aankleding Bibliotheek, activiteiten)

Vorig jaar hebben wij door uw bijdrage diverse extra activiteiten kunnen organiseren! Wij waarderen het dan ook zeer wanneer u een bijdrage wilt betalen. Zo kunnen wij ook dit schooljaar voor de kinderen nog fijner en uitdagender maken.

Wij stellen geen bedragen vast, het gaat om wat u kunt en wilt missen!  De ouderbijdrage is een verzoek. Wij zijn blij met elk bedrag zodat wij hier leuke extra activiteiten mee kunnen bekostigen.

Namens de kinderen, Activiteiten Commissie en Medezeggenschapsraad alvast hartelijk bedankt.