Praktische informatie

Ieder kind is nieuwsgierig en heeft de behoefte en de ruimte nodig om zijn/haar eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. Sterrenschool Het Universum gaat deze zoektocht samen met kinderen en ouders/verzorgers aan. Wij zien ouders als partners bij de ontwikkeling van het kind. Actief ouderschap gaat om het leren en welbevinden van de kinderen. Als ouders en professionals nauw samenwerken, kunnen de talenten van kinderen tot bloei komen. Dat samenwerken gaat dus niet alleen over ouderhulp (informeel partnerschap), inspraak en afspraken (formeel partnerschap), maar ook over partnerschap in leren, partnerschap in opvoeden en partnerschap in de buurt. Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij de organisatie. We hebben daar een enorme steun aan en juichen ontwikkelingen om de betrokkenheid van ouders te vergroten toe. Ons standpunt is, dat we samen sterk staan, samen meer weten, samen meer kunnen en bovenal samen voor een sfeer kunnen zorgen, die voor een optimale leef- en leersituatie nodig is. Mondelinge en schriftelijke informatie, contacten met betrekking tot individuele kinderen, ouders die op school helpen en natuurlijk niet te vergeten de ouderraad en de medezeggenschapsraad zorgen voor betrokkenheid van ouders.

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er bij ons op school gebeurt. U brengt tenslotte dagelijks uw kostbaarste bezit voor zo’n vijf uur naar ons toe. Daarom proberen wij u altijd zo snel en adequaat mogelijk te informeren.