De leerlingenraad van Sterrenschool Het Universum bestaat uit 6 leerlingen afkomstig uit de groepen 6, 7 en 8.

Middels democratische verkiezingen zijn deze leerlingen, door hun medeleerlingen, gekozen. Tijdens de bijeenkomsten is er een leerkracht aanwezig die een coachende rol heeft in het proces. Er wordt met elkaar gesproken over wat er nodig is in en rondom de school. De actiepunten die hieruit voortkomen worden meegenomen naar de klassen. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de leerlingen vergroot en ontstaat er een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen.

Dit schooljaar, 2022-2023, zijn wij gestart met een nieuwe samenstelling leerlingen in de leerlingenraad.

Graag stellen de leerlingen van de leerlingenraad zich even aan u voor (van links naar rechts);

Hallo, ik ben Jesse Deriga. 
Ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep 6A. Ik wilde in de leerlingenraad, omdat het mij heel leuk leek. Ik hoop dat ik het Universum en de wijk kan helpen.


Hoi! Ik ben Sanne Harrewijn. 
Ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep 6B. Ik zit in de leerlingenraad, omdat het mij super leuk leek. Ik hoop dat ik veel kan betekenen voor de school. Groetjes Sanne.


Hoi, ik ben Lorenn Veerman.
Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7b. Waarom wilde ik in de Leerlingenraad? Ik vind het belangrijk om samen met elkaar te overleggen over dingen die moeten gebeuren of die nog komen! Wat vind ik leuk aan de Leerlingenraad? Het is altijd gezellig met elkaar en ik vind het ook altijd leuk als we aan het overleggen zijn.

Wat hebben we al gedaan met de Leerlingenraad?

  • We hebben een bord voor de Floriade ontworpen.
  • We hebben ideeën verzameld voor een skills garden.
  • En we zijn nu nog bezig met de kinderburgermeester van Almere.

Als je nog vragen hebt kom dan naar ons toe.


Hallo, ik ben Linde Helleman.
Ik ben 11 jaar en zit in de leerlingenraad van het Universum. Ik zit in groep 8B. Ik wilde graag in de leerlingenraad, omdat ik het pesten helemaal wilde stoppen! Dit is mijn 3de jaar in de leerlingenraad en het is supergeweldig want het is: gezellig, grappig, serieus en er zijn ook veel goede ideeën. Ik heb al best veel gedaan in de leerlingenraad, zoals speeltuinen ontwerpen, verkiezingen, dingen voor de Floriade en nog veel meer. Nu zijn wij bezig met de Kinderburgemeester. Doei!


Hallo ik ben Carlotte Zwart, ik ben 11 jaar en zit in groep 8A. Ik wilde graag in de leerlingenraad, omdat het mij leuk leek om de school te helpen. De belangrijke dingen die ik en de leerlingenraad de lopende 2 jaren hebben gedaan zijn de gemeente helpen, speeltuinen ontwerpen, verkiezingen organiseren en nog veel meer.      


Hoi ik ben Sofia Zanen.
Ik ben 10 jaar en zit in groep 7a. Maar behalve dat zit ik ook in de leerlingenraad. Nou waarom het mij leuk leek om in de leerlingenraad te zitten? Daar kom je nu achter! 

Het leek mij leuk omdat:

  • gezellig
  • mee praten over school
  • mijn ideeën konden  waar gemaakt worden ( voor school)

Wat hebben we gedaan ?

  • Meegedacht over poort voor floriade
  • Meegedacht over wat moet er komen op skills garden
  • Meegedacht over waar een kinderburgemeester aan moet voldoen.