Missie en visie

Sterrenschool het Universum biedt onderwijs en opvang op maat.

Missie en visie

Het concept van een Sterrenschool is een moderne klantgerichte school die wordt opgebouwd rond vijf sterren (speerpunten). School is niet de enige plek waar kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. Door school, gezin en buurt samen te brengen, bouwt Sterrenschool Het Universum aan een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen met gezinsleden en buurtbewoners. 

Onze 5 sterren:

  1. BASIS TAAL, REKENEN, LEZEN: nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs.
  2. MAATWERK: Individuele leerlijn, maatwerk de gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning d.m.v. ICT.
  3. FLEXIBEL: De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 19:00 uur.
  4. SAMEN: Verregaande integratie tussen school, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Er wordt vanuit een pedagogisch kader samen gewerkt aan een doorgaande lijn.
  5. OMGEVING: De binding tussen school en buurt.

Op Sterrenschool Het Universum verblijft uw kind in een vertrouwde omgeving tot aan het moment dat hij of zij de basisschool verlaat.  Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen. Deze veiligheid vinden wij erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Onze basiswaarden zijn: respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er zijn schoolafspraken nodig om tot een veilige schoolcultuur te komen. Deze schoolafspraken vertalen zich in normen en waarden. De schoolafspraken gelden voor kinderen, ouders en teamleden van Het Universum.

Kleutergroepen (onderbouw)
Wij kijken naar de kinderen en proberen ons onderwijs af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen worden dus niet ingedeeld in groep 1 of 2, maar krijgen het onderwijsaanbod dat bij hen past. De kinderen leren o.a. door samen te spelen in de verschillende hoeken, zoals de leeshoek, taal/schrijfhoek, bouw- en constructiehoek, de poppenhoek, de zand- en waterhoek, de teken- en schilderhoek, de knutselhoek, de computerhoek, de rekenhoek, de woordenschathoek, de spelletjes en puzzelhoek. Dit gebeurt aan de hand van een thema dat aansluit bij de thema´s van de midden/bovenbouw.
 

Middenbouw en bovenbouw (groepen 3 t/m 8)

In de bovenbouw zitten kinderen van 9 t/m 12 jaar. Voor elke groep is er een leerkracht. De leerkrachten zijn als team samen verantwoordelijk voor een bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw). Deze zijn samen verantwoordelijk voor het in balans houden van de persoonlijke belangen van het kind en de bedoelingen die de school heeft met het kind. Iedere leerkracht is de mentor en coach van de leerlingen, en hij/zij werkt hierin samen met de andere leerkrachten. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. De leerkracht houdt steeds het evenwicht tussen kindgericht en leerstofgericht.