Downloads

Hieronder vindt u bestanden die u kunt downloaden voor meer informatie.

Jaarplanning
Voor het schooljaar hebben wij een jaarplanning gemaakt. Hierop staan de vakanties en vrije dagen vermeld. Ook staan er studiedagen aangegeven waarop de leerlingen vrij zijn. Het kan zijn dat er wijzigingen plaatsvinden in de loop van het jaar, maar daar zult u tijdig van op de hoogte worden gebracht. U kunt hier de planning voor schooljaar 2021-2022 downloaden.

Schoolgids 
U vindt hier onze schoolgids.

School ondersteunings profiel (SOP) 
In dit ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. In dit profiel beschrijft onze school per probleemcategorie wat de grenzen en mogelijkheden zijn, wat in het algemeen onze afwegingen zullen zijn en welke randvoorwaarden voor ons belangrijk zijn.

-Hoe kunnen wij omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen in onze (bestaande) groepen in de school en onder welke voorwaarden.
-Wat doen wij nu al goed en willen wij blijven doen?
-Wat kunnen wij absoluut niet. Nu niet en in de toekomst niet.
-Welke nieuwe ontwikkelingen kan Het Universum inzetten.
-Welke nieuwe expertise kunnen wij ontwikkelen in het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsvragen en welke hulp is daarbij nodig.
-Binnen welke kaders blijven wij bij de aanmelding van (zorg)leerlingen.