Downloads

Hieronder vindt u bestanden die u kunt downloaden voor meer informatie.

Schoolgids 
U vindt hier onze schoolgids.

Wijkondersteuningsprofiel (WOP) 
U vindt hier het WOP voor Almere Hout voor ouders.

Protocol Dyslexie Universum
U vindt hier het Protocol Dyslexie voor Sterrenschool het Universum.

School Ondersteunings profiel (SOP) 
In dit ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. In dit profiel beschrijft onze school per probleemcategorie wat de grenzen en mogelijkheden zijn, wat in het algemeen onze afwegingen zullen zijn en welke randvoorwaarden voor ons belangrijk zijn.

-Hoe kunnen wij omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen in onze (bestaande) groepen in de school en onder welke voorwaarden.
-Wat doen wij nu al goed en willen wij blijven doen?
-Wat kunnen wij absoluut niet. Nu niet en in de toekomst niet.
-Welke nieuwe ontwikkelingen kan Het Universum inzetten.
-Welke nieuwe expertise kunnen wij ontwikkelen in het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsvragen en welke hulp is daarbij nodig.
-Binnen welke kaders blijven wij bij de aanmelding van (zorg)leerlingen.