Basisvaardigheden

Ons onderwijs kenmerkt zich door de gepersonaliseerde leerreis die digitaal wordt geregistreerd.  In het schooljaar 2016-2017 wordt de overgang naar het werken met instructie momenten (de zgn workshops) ingezet. In het schooljaar 2015-2016 wordt er gewerkt met methodes WIG, Taaljournaal, Leesbegrip XL, Rekentuin, Taalzee, en diverse oefenapps  en de methode Alles in één. Dit is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs, waarbij zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur -  en meer-  in logische samenhang aan bod komen. De lesstof wordt geïntegreerd rondom een thema (school breed) aangeboden waarbij de kinderen leren hun opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in nieuwe situaties Leerlingen hebben individueel beschikking over een iPad.  Buiten schooltijd (virtueel) kunnen leerlingen met behulp van de iPad altijd verder werken als dat nodig is of als zij dat graag willen.

De leerling  volgt instructies van leerkrachten tijdens verschillende instructiemomenten/workshops. Deze instructies volgt de leerling op zijn/haar eigen niveau. Vooraf plant de leerling (samen met de ouders en coach) welke instructiemomenten/workshops op welk niveau hij/zij gaat volgen. De instructies/workshops zijn op vastgestelde momenten. Boeken hebben wij nog wel op school, deze gebruiken wij als bronnenboeken en leesboeken. Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. 

Ook betekenisvol leren krijgt een grote plek in ons onderwijs. Dit betekent dat lesstof in een context wordt geplaatst die herkenbaar en betekenisvol is voor leerlingen. Zo leren kinderen hoe zij vaardigheden kunnen toepassen in het dagelijks leven.