Missie en visie

Het concept van een Sterrenschool is een moderne klantgerichte school die wordt opgebouwd rond vijf sterren (speerpunten). School is niet de enige plek waar kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. Door school, gezin en buurt samen te brengen, bouwt Sterrenschool Het Universum aan een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen met gezinsleden en buurtbewoners. In de middagen worden er workshops georganiseerd waarbij de hulp van deze participanten een meerwaarde kan hebben voor ons onderwijs.

BASIS TAAL, REKENEN, LEZEN; nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs.
MAATWERK:  Individuele leerlijn, maatwerk de gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning d.m.v. ICT.
FLEXIBEL:  De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 19:00 uur.
SAMEN:  Verregaande integratie tussen school, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Er wordt vanuit een pedagogisch kader samen gewerkt aan een doorgaande lijn.
OMGEVING: De binding tussen school en buurt.

Gaandeweg zullen de sterren de komende jaren  worden ingevuld.