Omgeving

OMGEVING: De binding tussen school en buurt. De school staat in de wijk Nobelhorst
en ligt naast een archeologische vindplaats. Nobelhorst is een ´groene` participatiewijk,
dit zal ook terug te vinden zijn in het schoolconcept. De omgeving waarin de school staat
wordt ingezet om betekenisvol onderwijs vorm te geven. Kunst, cultuur, sport en natuur
spelen hierbij een grote rol, waarbij de school wil samenwerken met ondernemers, kunstenaars
en bewoners van de wijk waar dat mogelijk is. Zie ook www.nobelhorst.nl