Passend Onderwijs

Het draait bij Passend onderwijs om snel en effectief handelen als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft.

Vanaf 1 augustus 2014 , met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen.  Dat kan op een school in de buurt waar het kind woont, maak het kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat daar extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn.

Het motto van Passen Onderwijs Almere is:

`Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij hen past`

Meer weten? 

Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u terecht op de website van het Ministerie van OCenW.